Výbuch v Slovnafte v stredu večer

11.03.2010 11:22

 

V stredu 10.3.2010 došlo v Slonafte k výbuchu. Podľa Slovnaftu išlo len o odtlakovanie, ktoré malo v Slovnafte pri nábehu nových zariadení predísť reálnej nehode. Hovorca spoločnosti Anton Molnár potvrdil, že pri tom nebol nikto zranený a firme ani nevznikla významná škoda.

Výbuchy vznikajú pri nábehu výroby, ťažkú membránu odstrelilo až do Biskupíc

O tom, prečo dochádza v Slovnafte k výbuchom, hovorí bývalý zamestnanec:

„K výbuchom dochádza obyčajne pri nábehu výroby polyetylénu. Výbuch môže byť tlakový bez vyhorenia reaktora, alebo silnejší s vyhorením, čiže zmes v reaktore vzbĺkne, (vtedy je to možné vidieť aj s plameňom na nočnej oblohe). Samotný reaktor má oceľové steny o hrúbke cca 20cm, ale pri tlaku 1200 atmosfér a teplote reakcie 230 st. Celzia musí byť zavedená ešte aj ochrana proti roztrhnutiu reaktora a tou je tzv. membrána na samom vrchu reaktora. Je to oceľová platňa o hrúbke steny cca 20 mm, ktorú výbuch odstrelí do atmosféry, čím sa uvolní obrovský tlak, sprevádzaný zvukom výbuchu.

Aby ste mali aspoň hrubú predstavu, prečo k výbuchom dochádza práve pri nábehu výroby po technologickej odstávke, tak je to preto, že pri pomalom postupnom zvyšovaní tlaku a zvyšovaní teploty do 220°C v reaktore a na tlak cca 1200 atm. sa pridáva od určitej teplote katalyzátor reakcie, ktorým je organický peroxid vodíka, čo je samo osebe vysoko výbušná zmes. Buď pri týchto troch faktoroch dôjde k polymerizácií, alebo pri nezvládnutí reakcie k výbuchu. Pamätám si, že raz keď došlo k výbuchu, membránu našli až v Biskupiciach. Zdá sa mi, že ju našli náhodou po výbuchu na druhý deň až  na biskupickom cintoríne. K úrazom zatiaľ nikdy nedošlo, lebo pri nábehu sú všetci v bezpečí, včítane obsluhy vo velíne.“

Malá atómová bomba za našimi chrbtami

„Chcem tu ale poukázať na niečo iné, ďaleko nebezpečnejšia  je výroba etylénoxidu. Také prevádzky bývajú zvyčajne ďaleko od obývaných miest a riadené na diaľku. Slovnaft ako obyčajne je výnimkou v najhoršom slova zmysle. Keby došlo k výbuchu zásobníka etylénoxidu, výbuch by sa rovnal malej atómovej bombe. Etylénoxid ako surovina pre výrobu polyetylénu je pri styku s kyslíkom výbušný aj traskavý, tuším, že sa chová nejako tak podobne ako éter. Na tieto nebezpečenstvá svojho času bolo upozornené aj v publikácií  Bratislava nahlas,“ upozorňuje bývalý pracovník Slovnaftu.

 

 

 

Späť