Vo Vrakuni sa budú stavať nové domy

01.05.2010 23:06

Vo Vrakuni sa pripravuje výstavba nových domov. Na ulici Kazanská, Bebravská, Šíravská a Žitavská môžu vyrásť až 11 poschodové domy s množstvom bytov. Starosta a poslanci v tichosti pripravili zmeny územného plánu umožňujúce takúto výstavbu. Nie je už, zdá sa, žiadna šanca, že by poslanci mestského zastupiteľstva túto výstavbu odmietli.

Pozrime sa bližšie, kde sa má všade stavať, a čo nám to prinesie.

Nový dom na Kazanskej pri VÚB

Krásna plocha na výstavbu bytov sa ponúkla pri VÚB. V okolí už nie sú žiadne voľné miesta na parkovanie. Výstavba tohto domu ďalej zväčší tlak na parkovacie miesta a vytvorenie nových parkovísk – ešte žiaden dom, ktorý sa vo Vrakuni postavil nemal dostatočný priestor pre parkovanie vo svojom podzemí – viď zabratie zelenej plochy po výstavbe domu na Vážskej alebo množstvo áut pri domoch na Bebravskej, ktoré majú každý po dve poschodia garáží.

Vraj je už dohodnuté s developerom, že spolu s domom postaví aj nejaké detské ihrisko. Stoja však nepríjemnosti, ktoré prinesie veľké množstvo nových bytov, áut a ľudí za to?

Nový dom na Bebravskej pri zdravotnom stredisku

 

Nebolo tu možné urobiť parčík, ale dom sa tu postaviť môže. Starosta Lacková tu chcela urobiť parčík, ale z nejakých dôvodov to nebolo možné. Dom sa tu však postaviť môže. Nejaké námestie s parčíkom by sa na tomto mieste zišlo ako soľ. Vrakuňa nemá skoro žiadne takéto oddychové miesto okrem pešej zóny. Týmto miestom prechádza množstvo ľudí, je tu zástavka, zdravotné stredisko a oproti nákupné centrum. Podľa našich poslancov a starostu si však nič takéto pekné a príjemné ako je námestie na sídlisku nezaslúžime.

Dom je tu možné postaviť až po cestu aj v súvislom páse zelene, ktorý inde oddeľuje sídlisko od rušnej dopravy na Kazanskej a Dvojkrížnej. To znamená, že byty budú priamo nad cestou, vystavené hluku a špine. To si dovolila už starostka Lacková na Bebravskej a obyvatelia bytov nad cestou môžu potvrdiť, že premávka na Kazanskej, včítane veľkého množstva nákladných áut, až príliš otravuje ich bývanie. Podľa informačnej správy o zdravotnom stave obyvateľov Bratislavy stúpol v roku 2008 počet detí s alergiou 5-násobne oproti roku 2000 a počet dospelých pacientov o 52% (podľa článku vo Vrakunských listoch február/marec 2010). Aj tu môžeme očakávať množstvo nových pacientov.

Prerušenie súvislého pásu zelene pravdepodobne znemožní aj prípadnú výstavba cyklistického chodníka, ktorý by tadiaľto mohol viesť okolo celej Vrakune, a ktorý by poskytol bezpečné bicyklovanie pre deti.

Nový dom na Slatinskej

 

Exstarostka Lacková sľúbila obyvateľom na Slatinskej, že im postaví nové športoviská ako náhradu za pekný areál na Bebravskej ulici, na ktorom nechala postaviť päť nových domov. Žiadne športoviská nebudú. Na tomto mieste sa ešte ako-tak športuje, ale už aj tomu je koniec. Napriek tomu, že to tu vyzerá ako v Bronxe, stretáva sa tu mládež. Mládež bude vytlačená aj z tohto miesta, tak ako je vytrvalo vytláčaná preč z celého nášho sídliska – len veľmi ťažko nájdeme na sídlisku nejaké pekné miesto, kde by mohli chodiť mladí ľudia. Mladí potrebujú aj nekomerčné priestory, kaviarne a krčmy nie sú dobrým riešením.

Nový dom na Žitavskej

 

Stredisko Žitavan na Žitavskej ulici potrebuje prerobenie už roky. Preto je tu naplánovaná výstavba občianskej vybavenosti, ale aj spolu s novými bytmi. Nové byty prinesú rovnaké problémy, ako pri všetkých ostatných domoch, hlavne sa v tejto časti podstatne zhoršia problémy s parkovaním, pretože tu už niet voľného priestranstva na parkovanie.

Čo je to územný plán

Výstavba týchto domov je v súčasnosti naplánovaná v Návrhu zmien územného plánu Bratislavy.  Do tohto návrhu ich navrhla naša mestská časť. Územný plán už prešiel pripomienkovaním verejnosťou, kde však už nebolo možné zmeniť niečo podstatné. Zmeny územného plánu musí ešte schváliť mestské zastupiteľstvo Bratislavy, kde má Vrakuňa troch poslancov. Ani tu už nie je žiadna nádej, že by sa presadili nejaké zmeny v prospech kvalitného života vo Vrakuni. Po schválení zmien už nič nebráni developerom, aby si kúpili pozemky na mieste naplánovanej výstavby a postavili čokoľvek, čo je v súlade s územným plánom. Viac o územnom pláne pozrite v článku Nové byty vo Vrakuni.

O Vrakuni bez vrakunčanov

Asi nikto z vrakunčanov o tejto výstavbe nových domov nevie. Žiadne informácie sa neobjavili vo vrakunských novinách. Pritom za tieto noviny platíme ročne z mestského rozpočtu asi 600.000 korún. Namiesto pripravovaného územného plánu môžeme v našich novinách vidieť fotky poslancov a starostu. Nebola ani žiadna informácia o tom, že občania môžu územný plán pripomienkovať. A už vôbec nikto sa obyvateľov neopýtal, či tu tieto domy chcú.

Problémy s parkovaním, zápchy, škaredé sídlisko

Výstavba nových bytov sa negatívne dotkne hádam všetkých vrakunčanov. Situácia s parkovaním vo Vrakuni je už veľmi napätá. Poslanci a starosta sľubujú, že parkovanie vyriešia. Zatiaľ pripravili zopár nových miest v testovacom automatickom parkovacom dome, ale zároveň vytvorili predpoklady na zväčšenie počtu áut o niekoľko desiatok až stoviek. Veľká nespokojnosť s nedostatkom parkovacích miest môže viesť k výstavbe parkovísk na úkor zelene.

Zápchy sú našim každodenným údelom. Ďalšie autá vo Vrakuni a výstavba v okolí túto situáciu ďalej zhorší. Napríklad v Podunajských Biskupiciach sa vraj plánuje výstavba domov v novom areály.

Vrakuňa je mestská časť s veľkosťou okresného mesta, ale obyvateľom ponúka len máločo z toho, čo by mesto malo ponúknuť. Mesto-tvorné prvky, ako sú námestia, cestičky na prechádzky, parčíky, fontány, miesta na stretnutia, priestory  pre mladých, sú na sídlisku veľmi vzácne a budú zastavené aj posledné plochy, kde by niečo pekného a príjemného pre vrakunčanov mohlo vzniknúť. Domy a autá - betón, plech a asfalt, to je predstava našich poslancov a starostov o Vrakuni. 

Späť