Terminál odpadov - ďalší zdroj znečistenia

19.06.2010 21:24

V areály Slovnaftu plánuje firma ASA výstavbu skladiska nebezpečných odpadov. V tomto čase prebieha na Ministerstve životného prostredia hodnotenie vplyvov tohto zámeru na životné prostredie. Mal by tu byť sklad batérií, odpady obsahujúce PCB, budú sa tu vyparovať prchavé organiké látky. V našej blízkosti tak pribudne ďalší zdroj znečistenia životného prostredia a pridá sa k Slovnaftu, spaľovni odpadov a výrobne asfaltových zmesí. 

Stavba sa plánuje na Žitnom ostrove, kde každá havária znamená ohrozenie spodných vôd, podobne ako sa to deje v prípade Slovnaftu, ktorý už svojimi škodlivinami otrávil zdroj pitnej vody v Podunaských Biskupiciach.

Nejaké strohé informácie o skladisku nebezpečných odpadov si môžete pozrieť tu:

Terminal odpadov 01.jpg (165,2 kB)

Terminal odpadov 02.jpg (184,5 kB)

Terminal odpadov 03.jpg (97,1 kB)

Terminal odpadov 04.jpg (83 kB)

 

Späť