Nové domy vo Vrakuni

20.11.2009 10:43

 

Vo Vrakuni na sídlisku by sa mali stavať nové domy. Vybrané miesta na výstavbu sú:
- Žitavy na Žitavskej ulici,
- asfaltové ihrisko na Slatinskej,
- pred zdravotníckym strediskom na Bebravskej,
- pri VÚB na Kazanskej.

Túto výstavbu naplánovali poslanci MČ Vrakuňa.

Domy s bytmi môžu mať výšku až 6 poschodí.

Môžeme pripomienkovať

Zmeny sa teraz schvaľujú v zmene a dodatkoch územného plánu Bratislava. Verejnosť má možnosť pripomienkovať zmeny do 24. septembra.

Máme teraz možnosť zaslať pripomienky k uvedenému plánu. Dokument s pripomienkami: UP BA D2-Pripomienky-web.doc (28 kB). Pripomienky zašlite do 24. septembra vrátane.

Čo ešte môžeme urobiť

Možno by bolo dobré podporiť pripomienky nejakou petíciou. Možno by tiež bolo dobré pritlačiť na našich poslancov, aby stiahli tieto zmeny vo Vrakuni z územného plánu. Prípadne urobiť také akcie, aby už viac nešli proti svojim voličom a za ich chrbtami.

Zmeny územného plánu sú oficiálne zverejnené na stránke:

https://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11021830&p1=51337

Nové byty zhoršia dopravné zápchy

Neviem, či je treba písať o tom, čo pre nás budú znamenať nové byty na našom sídlisku: Hlavne už teraz je naše sídlisko nepríjemne husté – kto si chce predstaviť, ako vyzerajú králikárne, nech sa príde pozrieť do Vrakune. Už teraz cesty vo Vrakuni nestačia pre veľké množstvo áut, kvôli čomu vznikajú každodenné zápchy. Nové byty prinesú nové autá a ďalšie zhoršovanie dopravnej situácie. Nové autá znamená aj ďalšia potreba parkovísk. Okrem toho výstavba pri VÚB je aj v páse zelene, ktorá na ostatných miestach oddeľuje rušnú Kazanskú od panelákov. Čo prináša výstavba bytov priamo nad Kazanskou dobre poznajú obyvatelia napr. na Bebravkskej 11 – neznesiteľný hluk a alergie malých detí.

Územný plán určuje, čo sa kde bude stavať

Územný plán je základný dokument, v ktorom obyvatelia prostredníctvom svojich poslancov určujú, čo bude na jednotlivých plochách v meste. Akonáhle sa v ňom schváli výstavba bytov, už nebude v podstate žiadna možnosť, ako tejto výstavbe zabrániť. Túto možnosť nebudú mať dokonca ani úradníci alebo poslanci mestskej časti, ak by náhodou zmenili názor. Preto je veľmi dôležité ovplyvniť tvorbu územného plánu.

Vedia to asi dobre aj naši poslanci, pretože opäť nám pripravujú nepríjemné prekvapenie za našimi chrbtami. Napriek tomu, že mestská časť vydáva svoje noviny, takáto dôležitá informácia sa v nich, zdá sa, neobjavila.

Zmeny podrobnejšie

Podrobnejšie zmeny, ktoré plánujú výstavbu vo Vrakuni:  

Plán zmien si pozrite na obrázku: Obr-Vrakuna1.jpg (75,6 kB)

 RV / VR / 6 Vrakuňa Žitavy: Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,stabilizované územie na funkciu viacpodlažná zástavba obytnéhoúzemia / kód 101, rozvojové územie regulačný kód F.

RV / VR / 7 Vrakuňa Slatinská: Zmena regulácie funkčnej plochy viacpodlažná zástavba obytnéhoúzemia / kód 101 stabilizované územie na rozvojové územie regulačnýkód F.

RV / VR / 8 Vrakuňa Kazanská: Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód 202, stabilizované územie a z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované územie na funkciu zmiešané územia občianskej vybavenosti a bývania / kód 501, rozvojové územie regulačný kód G.

RV / VR / 9 Vrakuňa Kazanská: Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód 202, stabilizované územie na funkciu viacpodlažná zástavba obytného územia / kód 101, rozvojové územie regulačný kód G.

 

 

Späť