Na miestnom úrade kujú pikle, ako ďalej s lesoprakom

05.06.2010 22:41

Áno, kujú pikle, pretože kto z nás vrakunčanov vie o tom, že sa rozhoduje o budúcej tvári našeho jediného prírodného zázemia - vrakunského lesoparku, alebo skrátene - vrakuparku? Úradníci a naši zástupcovia opäť rozhodujú za našimi chrbtami. Pokiaľ ide o výstavbu nových bytov - a v časti vrakuparku (západnej, asi tej, v ktorej je teraz divočina) by sa mali stavť rodinné domy, vtedi sa naši radní neunúvajú informovať nás občanov alebo dokonca brať ohľad na náš názor.

V súčasnosti prebieha na Miestnom úrade príprava územného plánu zóny lesopark, konkrétne vypracúva sa zadanie. V zadaní sa presnejšie určí, čo by malo v lesopraku byť. Zadanie je pravdepodobne už vypracované, a ak sa na Miestnom úrade rozhodnú, že budú dodržiavať zákon o slobodnom prístupe k informáciam, tak sa toto zadanie objaví aj na tejto stránke.

Zo zadania by už malo byť jasné, ako by mal vyzerať vrakupark v budúcnosti. Teda podľa predstáv poslancov a úradníkov. To by bol už aj najvyšší čas, aby aj vrakunčania prejavili svoj názor na vrakupark. Čím neskôr budeme do procesu zapojení, tým bude menšia šanca niečo zmeniť.

V súťažných podkladoch sa uvádzajú hlavné ciele územného plánu zóny lesoprak: "... záujem preveriť možnosti uvedeného územia na vytvorenie kvalitného a atraktívneho prostredia pre funkciu športu a rekreácie. V západnej časti Lesoparku preveriť možnosť lokality pre malopodlažnú bytovú zástavbu s napojením na širšie územie." Tu sú súťažné podklady: lesopark.zip (767,4 kB).

V minulosti už boli snahy "zveľadiť lesopark", a to výstavbou polyfunkčných budov pri Malom Dunaji, výstavbou domu na futbalovom ihrisku a presťahovaním futbalového ihriska za železničnú trať. Zatiaľ nie je jasné, či súčasné plány na zveľaďovanie nebudú rovnako zvrátené.

Budúcnosť vrakuparku sa týka všetkých obyvateľov Vrakune. Napriek tomu vôbec nie sme informovaní o tom, aké plány pre vrakupark naši zástupcovia na Miestnom úrade pripravili, a teda ani nemáme šancu povedať svoju predstavu. A to napriek tomu, že miestny úrad minie pol milióna korún ročne na svoje noviny - Vrakunské listy a ďalší štvrť milión sa minie na internetovú stránku, pričom oboje tieto média sa úzkostlivo vyhýbajú tomu, aby priniesli pre vrakunčanov nejakú dôležitú informáciu.

(ms)

Späť