Pripominkujte zmenu územného plánu

21.09.2009 11:18

Do 24. 9. máme možnosť pripominekovať plánovanie výstaby bytov vo Vrakuni.

Späť