Dorokovanie s magistrátnymi úradničkami: Úzmený plán nerieši zápchy

10.02.2010 15:59

9.2.2010 som sa zúčastnil dorokovania mojich pripomienok k návrhu územného plánu. V návrhu územného plánu je naplánovaná výstavba nových vysokopodlažných budov s občianskou vybavenosťou a bytmi na Šíravskej, Žitavskej, Bebravskej a Kazanskej ulici. Po neakceptovaní pripomienok úradníkmi mali občania ešte právo nechať si vysvetliť dôvody na Magistráte v rámci dorokovania. Tu je približný a skrátený obsah našeho rozhovoru. Ja mám označenie ja a jedna zo šiestich prítomných úradníčok Ux.

Ja: A povedzte mi teda, kto je zodpovedný za zápchy vo Vrakuni.

Ux: My v územnom pláne vytvárame podmienky na vyriešenie zlej dopravnej situácie. V územnom pláne je naplánovaná výstavba nultého okruhu, rýchlostnej cesty R7 a aj prekládka Hradskej ulice. Mali by sa postaviť tieto cesty, aby sa vyriešili zápchy vo vašej mestskej časti.

Ja: Ale čo, ak sa tie cesty nepostavia alebo sa postavia až o mnoho rokov, ale nové byty sa postavia. To potom povedie k zhoršeniu zápch vo Vrakuni. Nová výstavba je naplánovaná aj v Podunajských Biskupiciach, tam je dokonca plánovaná výstavba novej štvrte. A počítam, že v ďalších obciach na priľahlom Žitnom ostrove sa postavia nové byty – a nám tu budú cesty kolabovať.

Ux: My nemôžeme riešiť realizáciu, či sa niečo postaví alebo nepostaví. My len plánujeme a vytvárame predpoklady pre výstavbu – ako bytov, tak aj ciest. Tlačte na svojho starostu, aby pretlačil výstavbu týchto ciest.

Ja: Viete ako to chodí. Nové byty sa stavajú zo súkromných prostriedkov, ktoré sa získajú ľahko. Cesty sa stavajú z verejných peňazí a o tie je núdza. Starosta mi akurát tak môže povedať: Daj mi miliardu a cestu ti postavím. Tie naplánované domy na Kazanskej, Šíravskej a Bebravskej vyrastú raz-dva a o nových cestách sa nám stále bude len snívať.

Ux: My ale realizáciu nemôžeme riešiť. My sme v územnom pláne vytvorili predpoklady aj pre výstavbu ciest. Musíte tlačiť na svojich volených politikov.

Ja: Chcem sa opýtať, či by nebolo možné podmieniť výstavbu nových bytov výstavbou nových ciest. V územnom pláne by bola podmienka, že nové byty sa môžu postaviť, až keď budú postavené cesty a vyriešené zápchy vo Vrakuni. Myslím si, že zápchy u nás vznikajú v dôsledku zlého územného plánovania, v minulosti a aj súčasný plán zápchy ešte zhorší.

Ux. Územný plán nemôže byť etapový – nie je možné stanoviť, že najskôr sa urobí to, a až potom niečo iné. Územný plán nemôže stanoviť etapy. Môžete žiadať svoju mestskú časť, aby nepovolila novú výstavbu, kým nebudú postavené nové cesty. Mestská časť by mohla vyhlásiť stavebnú uzáveru a zakázať tak výstavbu nových bytov. Musíte ísť za svojimi poslancami a starostom. Koľko krát ste sa rozprávali so svojim starostom?

Ja: Tu sme na oddelení územného plánovania, nechcem tu hovoriť t tom, koľko krát som sa rozprával starostom. Mám teda podľa vášho názoru žiadať o stavebnú uzáveru vo Vrakuni, ale aj v Podunajských Biskupiciach a ďalších desiatich obciach v okolí, ktorých noví obyvatelia zapchávajú cesty vo Vrakuni? Je predsa úlohou územného plánu, aby riešil širšie súvislosti v Bratislave, t.j. aby sa novou výstavbou nezhoršila situácia na cestách. Tak isto by sa to malo riešiť v územnom pláne bratislavskej VUC, aby bola nová výstavba v Rovinke, Dunajskej Lužnej podmienená dostatočnou kapacitou ciest. Magistrát predsa pripomienkuje aj územný plán VUC.

Ux: To by sme museli zakázať výstavbu takmer v celej Bratislave. Viete ako by to vyzeralo?

Ja: Konečne by sa dalo v Bratislave normálne žiť.

Ux: Žiadajte, aby pri každej stavbe, v územnom konaní, bola použitá Metodika dopravno-kapacitného posudzovania. Ak sa pomocou metodiky zistí, že výstavba nového domu zhorší dopravné podmienky, tak výstavbu na miestnom úrade nepovolia.

Ja: Robíte si žarty? Nejaký developer si kúpi za drahé peniaze pozemok, potom požiada o územné rozhodnutie a mestská časť mu nedovolí stavať, akurát mu tam dovolí pestovať trávu? Toto sa nikdy nestane.

Ux: Možné to je, treba o to žiadať.

Ja: Možno mu mestská časť nejakým zázrakom nedovolí stavať, developer sa odvolá a nadradený stavebný úrad mu to povolí, pretože jeho stavba bude v súlade s územným plánom. Takto to chodí, z tohto postupu neexistuje reálna výnimka. Pokiaľ sa dom naplánuje v územnom pláne, neexistuje už sila, ktorá by jeho výstavbe zabránila. Preto si myslím, že už v územnom pláne má byť posúdený vplyv novej výstavby na zapchatie ciest.

Ux: Ešte raz opakujeme - územný plán vytvára predpoklady pre výstavbu, aj cestnej infraštruktúry. Zlé by bolo, keby v pláne nebolo vyhradené miesto pre výstavbu ciest, ktoré sme spomenuli - nultý okruh, rýchlostná cesta R7 a prekládka Hradskej. Vtedy by sme to museli riešiť. Ale tieto predpoklady sú a na úrovni územného plánovania nemôžeme viacej urobiť.

Ja: Okrem toho Metodika dopravno-kapacitného posudzovania rieši len najbližšie križovatky a nezaoberá sa širšími súvislosťami, napr. upchatím troch križovatiek, cez ktoré prechádzajú všetky autá do mesta.

Ux: Metodika dopravno-kapacitného posudzovania bola dopracovaná tak, aby bolo možné zohľadniť aj vzdialenejšie dopravné spojenia. Pozrite sa, ja tiež vlastním malý pozemok a nemôžem na ňom stavať, lebo mi to územný plán nedovolí, takže nech mestská časť zastaví výstavbu, pokiaľ nemáte dostatočnú infraštruktúru.

Ja: (Tu mi už došli slová. Ako by som sa rozprával s Marťanmi. V Bratislave už stavajú developeri aj bez povolení - napr. na Radlinského ulici. Nie je sila, ktorá by zabránila výstavbe stavby naplánovanej v územnom pláne).

Ux: Okrem toho vaši volení zástupcovia naplánovali túto výstavbu. Naše odborné oddelenia nevzniesli námietky proti tejto výstavbe. My nemáme právo zabrániť takto naplánovanej výstavbe.

Ja: Áno, viem, že návrh na výstavbu nových domov vo Vrakuni je z našej mestskej časti, a že ho schválili poslanci. Z poslancami si to skúsime vybaviť u nás v mestskej časti. Ale tvorba územného plánu je proces, kedy môžeme my občania ovplyvňovať to, čo sa v našom okolí postaví alebo nepostaví. Potom neskôr v územnom konaní alebo stavebnom konaní máme takmer nulovú možnosť niečo zmeniť. Myslím si, že územný plán by mal brať na zreteľ aj kvalitu bývania a nám sa týmto návrhom kvalita bývania jednoznačne zhorší.

Ux: Už sa točíme dookola. Už sme vám na vaše otázky odpovedali.

Naozaj sme to takto dookola preberali asi hodinu. Pochopil som, že územný plán nemá v sebe zakotvené pravidlo, že by mal vytvárať podmienky pre kvalitný život. O kvalite bývania je vo východiskách len jedna, krátka veta. Územný plán sa nezaoberá dostatočne tým, či dôjde k zapchatiu ciest, aj keď je to podľa môjho názoru jediný nástroj, ktorý by to mal riešiť. A tak územný plán skôr vyjadruje potreby developerov ako obyvateľov.

Ale snažiť sa niečo presadiť cez úradníkov, ako v tomto prípade, je cesta veľmi ťažká až nemožná. Oveľa schodnejšia cesta je zvoliť si vo Vrakuni takých poslancov a starostu, ktorí budú dbať o zvyšovanie kvality. Voľby by mali byť tento rok.

 

 

Späť