Voľme tých, ktorí už pre Vrakuňu niečo urobili

Marián Šumšala – kandidát na poslanca Miestneho zastupiteľstva v Bratislave-Vrakuni za 2. volebný obvod

Volám sa Marián Šumšala.

Uchádzam sa o hlasy obyvateľov 2. volebného obvodu vo Vrakuni na post poslanca Miestneho zastupiteľstva.

Myslím si, že je dôležité voliť ľudí, ktorí už pre Vrakuňu a Vrakunčanov niečo urobili. Len tak sa môžeme vyhnúť sklamaniu.

Kontakt: sumsala(zavináč)nextra.sk, 0903 474 459

Pozrite si množstvo mojich článkov o Vrakuni na blogu: vrakuna.net

Diskutovať spolu môžeme na: www.vrakuna.net/diskusneforum

Aj ako poslanec budem pokračovať v tom, čo som robil doteraz:

V roku 2013 som upozornil na hroziacu likvidáciu najkrajšej časti lesoparku kvôli rozširovaniu cintorína. Kroky, ktoré som podnikol a následné lobovanie niektorých ľudí zvrátilo rozširovanie cintorína. Navrhol som poslancom, aby pripravili koncepciu rozvoja lesoparku.

Pozrite: https://vrakuna.net/category/lesopark/

Výstavba športoviska na Slatinskej ulici je teraz reálnejšia. Na základe našej petície sa mesto definitívne vzdá zámeru vybudovať ďalší obytný dom na Slatinskej ulici. Na základe mojej iniciatívy v apríli tohto roku miestni poslanci po desaťročiach nečinnosti konečne odsúhlasili, že tu má byť športovisko.

Pozrite: https://vrakuna.net/category/sportovisko-slatinska/

V roku 2010 som zorganizoval petíciu proti výstavbe ďalších bytových domov na sídlisku. Na základe petície sa podarilo zmeniť rozhodnutie miestneho zastupiteľstva a tento rok by malo padnúť konečné rozhodnutie o zrušení tejto výstavby.

Pozrite: https://vrakuna.net/category/vystavba/

Bohužiaľ, nepodarilo sa nám zastaviť výstavbu bytového domu na mieste Žitavy. Spolu s ďalšími obyvateľmi podnikáme právne a iné kroky, aby sme zastavili povolenia pre výstavbu tohto domu.

Pozrite: https://vrakuna.net/category/vystavba/zitava/

Mám určitú malú zásluhu na tom, že sa ďalšie bytové opachy nepostavili na Píniovej ulici ani na Toryskej ulici.

Pozrite: https://vrakuna.net/category/vystavba/nove-domy-na-piniovej/

Už roky sa snažím o zveľadenie okolia nových domov na Bebravskej ulici. Aj vďaka mojej iniciatíve tu vznikli dve veľmi príjemné detské ihriská. V ich okolí sme sami spoločne vysadili zeleň za 9.000€. V najbližšom čase sa budem snažiť, aby tu spoločne vytvorili ďalšie príjemné miestečka pre všetkých susedov.

Pozrite: https://vrakuna.net/category/vystavba/bebravska/

Zorganizoval som stretnutie so starostkou a poslancami v Dutch pube, kde sme diskutovali o výstavbe ďalších domov na sídlisku a športovisku na Slatinskej. Yorganiyovalo som stretnutie s poslancami a prednostom o výstavbe mega-ihriska vo vnútroblokoch na Bebravskej.

Pozrite: https://vrakuna.net/category/poslanci/

 

Na stránke www.vrakuna.net sa už dlhé roky pozeráme starostke a poslancom na prsty.

Ako poslanec budem ďalej presadzovať:

Skrášlime si sídlisko

Vytvoríme si vo svojom okolí veľmi príjemné miesta, kde sa budeme radi stretávať a tráviť voľný čas. Také miesta v našom preľudnenom sídlisku chýbajú ako soľ. Obzvlášť chýbajú mladým ľuďom, pre ktorých mestská časť vôbec nič nerobí.

Podporíme aktívnych Vrakunčanov

Budem sa snažiť zaviesť malé peňažné granty na lavičky, stromčeky, kvetinové záhony, športovú a ihriskovú výbavu, zariadenia pre psičkárov ...

Podpora mládeže

Konečne vytvoríme možnosti pre mládež na basketbal, plážový volejbal, nohejbal, skateboarding, pingpong, cyklotrial, koncerty ... Na mládež sa neustále zabúda. Podporme ich, aby si sami mohli čo-to zorganizovať, napr. streetbalový turnaj.

Námestie pre slušných ľudí pred zdravotným strediskom

Vybudujme si  veľmi príjemné námestie pred zdravotným strediskom na Bebravskej. Námestie alebo pešia zóna vo Vrakuni úplne chýba a v tejto časti nič príjemné nie je. Fontána, lavičky, kvety, sochy, okrasná zeleň, letné koncerty, mobilné kino, spoločenské akcie – to všetko JE možné uskutočniť.

Krajší a prítulnejší lesopark

Zveľadíme si lesopark tak, aby sme tam radi a často chodili. Na mnohé vylepšenia netreba ani veľa peňazí: dve futbalové bránky na lúčku, jednoduché lanové preliezačky a hojdačky, cyklotriálová trať atď. Je nepochopiteľné, akí neschopní sú naši poslanci pri skrášľovaní lesoparku, Jediné, čo sa im podarilo je, že nás takmer pripravili o najkrajšiu časť lesoparku.

Služby na mieste Žitavy

Miestni obyvatelia jednohlasne povedali, že na mieste Žitavy nechcú byty ale služby. Tento boj je teraz úplne aktuálny a bude treba veľa síl na to, aby sa presadila vôľa ľudí.

Zeleň a oddych na Bebravskej a Slatinskej

Budeme sa snažiť spoločne so susedmi pripraviť a uskutočniť zelené priestory na oddych na Bebravskej a Slatinskej ulici. Namiesto doteraz plánovaných šiestich objektov občianskej vybavenosti.

Športovisko na Slatinskej

Nechcem čakať, kým naše deti vyrastú. Športovisko tam treba vybudovať čo najrýchlejšie.

Bezpečné cestičky pre naše detičky

Každý rok urobiť aspoň dva bezpečné a bezbariérové prechody cez cestu.

Pozrite: https://vrakuna.net/2014/06/21/cesticky-pre-nase-deticky/

Zlepšenie dopravy na sídlisku

Vo Vrakuni bola kedysi železničná stanica. Nová železničná stanica spolu s kvalitnou integrovanou dopravou by mohla značne spríjemniť naše cestovanie. Treba naučiť úradníkov a všetkých, čo sa dopravou vo Vrakuni zaoberajú, že je tu aj MHD a treba ju uprednostňovať – zvláštne pruhy a podobne. Treba ďalej podporovať cyklistov. 

Dostatok miest v skôlkach

Pokiaľ to bude trochu možné - dostatok miest v škôlkach a skvalitnenie vyučovania v školách.

Kultúra v kultúrnom dome

Spustíme kultúrne akcie v kultúrnom dome.

Snívajte so mnou o pešej zóne

Mojim snom je veľká pešia zóna, ktorá by prechádzala cez celú Vrakuňu – je to možné. Spájala by všetky dôležité body mesta: viedla by od nábrežia Malého Dunaja, popri kostole a Miestnom úrade, cez súčasnú pešiu zóničku, popri krčme pod Agátom, popri starom cintoríne, až k Reme alebo Tescu. Potom by sme snáď mohli byť hrdí na našu Vrakuňu.

Čosi o mne

Do volieb kandidujem ako nezávislý kandidát.

Ekológia je moja druhá práca, ktorá ma síce neživí, ale dáva mi pocit, že som užitočný. Venujem sa hlavne zmene podnebia, pred nedávnom som preložil a vydal knihu na túto tému - Šesť stupňov. Myslím si, že komunálna politika a zmena podnebia dosť spolu súvisia: kto sa dobre cíti, tam kde žije, má určite menšiu potrebu ničiť prírodu.

Pracujem ako automatizér – dávam do pohybu automatické stroje a linky. Pracujem ako živnostník.

Vyštudoval som Elektrotechnickú fakultu v Bratislave. Na strednej škole som sa venoval matematike.

Mám 47 rokov, dve deti a jednu manželku.

 

Marián Šumšala, sumsala(zavináč)nextra.sk, 0903 474 459

Diskutovať spolu môžeme na: www.vrakuna.net/diskusneforum

Môj program si pozrite na: www.vrakuna.meu.zoznam.sk